Dospělí a firmy

Senioři a ostatní

Osoby se specifickými potřebami

Pro subjekty poskytující služby osobám se specifickými potřebami – domovy důchodců, dětské domovy, diagnostické ústavy, TyfloCentra, speciální školy, atd. - Culík nabízí programy, které pomáhají v těchto oblastech:

  • kompenzace omezení,
  • redukce stresu a snížení napětí,
  • nové aktivity přinášející radost do života,
  • zlepšení schopnost sebeobsluhy,
  • dodání nové radosti do života,
  • návrat do dětských let a pocit bezprostřednosti,
  • posílení imunitního systému a pozitivní ovlivnení tělesné konstituce a fyzické zdatnosti, tím sekundárně zlepšit schopnost sebeobsluhy,
  • zvýšení sebevědomí a zlepšení komunikačních schopností,
  • snížení agresivity a tak předcházet šikaně (dominantně v případě diagnostických ústavů).


Jóga smíchu pro seniory

Jóga smíchu (v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů, apod.) přináší novou možnost trávení volného času seniorů. Jóga smíchu pomáhá zvládat těžké životní situace a přináší mnoho pozitivních dopadů na lidské zdraví psychické, fyzické i sociální.